MUDr.  Ivana  Ondráčková

Na cestě životem mezi zrozením a smrtí prožíváme dobré i zlé, štěstí a  neštěstí, lásku i hněv... Postupně jak zrajeme a stárneme, učíme se spojovat protiklady, snášet frustraci, odkládat falešné iluze, odpouštět a lépe snášet ztráty jednotlivých období našeho života.  

             Každému z nás se však může stát, že na této pouti se ocitneme, a někdy i na dlouhou dobu, ve stavu smutku, úzkosti, bezmoci či pocitů beznaděje a bezvýchodnosti. Když se vyčerpají naše vlastní síly, pak může  být  velmi významně nápomocná  psychoterapie.                                     Vítejte na mých stránkách

Přijímáme nové pacienty - obj. lhůta do 2 týdnů