Umění pomoci

seminář vede MUDr.Ivana Ondráčková

Jak pomáhat svým blízkým s poruchou paměti a přitom se "nezbláznit" a nevyčerpat ?

Stručný přehled teorie co vlastně je a jak vzniká demence, co je potřeba vědět o průběhu a možnostech léčby nemoci, kam se obrátit při zhoršování stavu a mnoho dalších užitečných informací nabízím v setkání pro pečující o nemocné s demencí , které léčím ve své praxi. Pečující lidi nesmírně obdivuji a velice si vážím jejich vytrvalosti, obětavosti a lidskosti.

Toto setkání je zamýšleno i jako možnost ventilace starostí při pečování a vytvoření prostoru k setkávání pečujících osob .  Při setkáních se vždy věnujeme i  relaxačním technikám a možnostem jak zabránit syndromu vyhoření při péči o nemocné s demencí. Postupně se vytváří  tato skupinka, aktuálně se schází do 10  pečovatelů, setkání probíhá 5- 6x ročně, vždy jednou za dva měsíce. 

Přednáška i setkání je pro zájemce ZDARMA.  Koná se v prostorách ordinace  Podrobnější informace  po přihlášení  

  Nejbližší setkání :   4.10  2017  v  17.hodin

přihlásit se

Trénování  paměti

vede Bc. Jana Walterová

výuka základních  paměťových technik a možnosti treninku paměti v příjemné atmosféře komorní skupinky

Bližší informace o obsahu a termínech viz kurzy

přihlásit se