Spolupráce se zdravotními pojišťovnami  VZP, OZP, ZPMV, VoZP, ZPŠ

-psychiatrické vyšetření a diagnostika

-systematická psychoterapie

- léčba medikamentózní

-krátkodobá krizová intervence        

- podpůrná psychoterapie       

- poradenství a kontakty na jiné odborníky         

-  výuka jednoduchých svépomocných technik na úlevu od symptomů na základě relaxace,expoziční terapie, asertivity a dalších strukturovaných postupů       

Nejčastěji léčíme :   úzkostné a depresivní stavy

                                     neurotické a fobické poruchy

                                     těžké deprese ( melancholie )   

                                  . psychózy

                                    demence

NEPRACUJI S LIDMI ZÁVISLÝMI NA  PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTKÁCH

-    psychoanalytická psychoterapie  a psychoanalýza  

-  krátkodobá na problém zaměřená psychoanalytická psychoterapie ( do 10 sezení)

-individuální dlouhobá systematická psychoterapie

-  dlouhodobá  docházková skupinová  psychoterapie

           nejčastější  důvody pro dlouhodobou psychoterapii:           
-  obecně vztahové problémy ( problémy v rodině, vyrovnání se s dětstvím a osobní historií, traumata v životních osudech, milostné a partnerské vztahy, )

-  pocity nízké sebeúcty, nejistoty, vnitřní úzkosti nebo studu, 

-  osamělost, pocity odcizení,  úzkostné stavy, fobie, obsese

-  stavy po traumatech, vyrovnání se s těžkým dětstvím , sexuálním zneužitím ,nebo ztrátou rodiče či nejbližších příbuzných )

-   dlouhodobé neurotické symptomy (panická porucha, nadměrné kontrolování, obsese, strach z lidí, cestování a jiné fobie )