ODBORNÝ PROFIL  

 -    3. LFUK  1988

-     atestace I.stupně  v psychiatrii 1993

-     atestace II.stupně v psychiatrii  1998

-     funkční licence v systematické psychoterapii  1998

-    certifikát dokončeného výcviku v psychoanalýze  2016

Další odborné vzdělání

výcvik ve skupinové psychoterapii se supervizí / lektoři Phdr Antonín Šimek a Phdr Lenka Kalousová /  1992- 1996

-certifikovaný výcvik v kognitivně-behaviorální terapii  /1996-1998/

-členka České psychoanalytické společnosti s dokončeným výcvikem ( 2002-2016)

- Kurz psychofarmakologie a biologické psychiatrie s mezinárodním týmem lektorů Salzburg 1995

- Kurz akupunktury pod vedením prof. MUDr.Barešové v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví  2010

-držitelka diplomu celoživotního vzdělávání v psychiatrii 2015-2020

- certifikovaná trenérka paměti 1.stupně - akreditovaný kurz České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging  od r.2014

Praxe

Psychiatrické centrum Praha   - psychiatrie          1991-1998

Konziliární psychiatrická činnost v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 1996-2000

Psychoterapeutické centrum Břehová - psychiatrická a psychoterapeutická činnost   1999-2002

Psychiatrická a psychoterapeutická soukromá ordinace  -vedoucí lékař 2003 - dosud

Další odborné aktivity

Externí vyučující na 1.LFUK -základy psychoterapie pro mediky 1997-2000

Výcvikový lektor  skupinové psychoterapie ve Skálově institutu pro zdravotníky a pomáhající profese 2001-2005

Lektor a přednášející na víkendových workshopech Pražské psychoterapeutické fakulty v letech 1997 -2002

Konziliární psychiatrická činnost v domově pro seniory Bethesda a   LRS Chvaly  2003 -dosud

Externí vyučující na katedře psychologie Masarykovy univerzity v Brně

Odborné sdělení a přednášky 

( Freudovy dny, Olomouc kazuistická , Psychoterapeutická konference Luhačovice, Psychoterapeutické dni Senec, Sesterské dny Oční kliniky , )