Psychiatrie a psychoterapie

Nabízíme odbornou léčbu...

...když Vás trápí

 • Dlouhotrvající smutná nálada, nedostatek energie
 • Náročné životní situace a jejich obtížné zvládání
 • Nepříjemné stavy psychické nepohody (smutek, obavy, vztek, apatie...)
 • Poruchy spánku
 • Kognitivní obtíže (poruchy paměti a pozornosti...)
 • Nepříjemné představy, vtíravé myšlenky, nutkavé chování
 • Halucinace, bludy, paranoidita, strach z lidí
 • Psychosomatické obtíže
 • Potíže adaptovat se na dlouhodobé, chronické somatické onemocnění
 • Životní nespokojenost
 • Vztahové a komunikační potíže
 • Pracovní nevýkonnost a psychohygiena
 • Potřeba lépe se vyznat sám v sobě
 • Osobní stagnace

Služby

Naše služby jsou hrazené zdravotními pojišťovnami - VZP, OZP, VoZP, ZPMV, ZPŠ

Psychiatrické vyšetření a diagnostika

Systematická psychoterapie

Léčba medikamentózní

Krátkodobá krizová intervence

Podpůrná psychoterapie

Výuka svépomocných technik