Aktuality

 

Skupinová terapie pro mladé dospělé ( 18-26 let)

nabízíme docházkovou skupinovou terapii mladým lidem na prahu dospělosti, kteří se potýkají s problémy ve vztazích, se studiem či prací. Bližší informace při úvodních konzultacích. Skupinová terapie bude probíhat 1x týdně, je hrazená pojištovnami. Stále máme ještě několik volných míst pro motivované  zájemce 

Nově jsme akreditované pracoviště Ministerstva zdravotnictví ČR 

pro uskutečňování specializačního vzdělávacího programu "Klinická psychologie - psycholog ve zdravotnictví "

Rozhodnutí MZČR č.j. MZDR36629/2020-6/ONP