O nás

MUDr. Ivana Kozlová  (dříve Ondráčková)

Studium medicíny dokončila na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Má dvě atestace v oboru psychiatrie, je držitelkou funkční licence v systematické psychoterapii. Dokončila dlouhodobý výcvik v psychoanalýze v rámci České psychoanalytické společnosti. Pracovala ve Výzkumném ústavu psychiatrickém, (dnešní Národní ústav duševního zdraví ) v Psychoterapeutickém středisku Břehová, jako konziliář v Nemocnici pod Petřínem, LRS Chvaly a dalších zařízeních. Od roku 2003 vede privátní psychiatrickou a psychoterapeutickou praxi. Věnuje se především léčbě depresí, úzkostných a posttraumatických stavů, neurotických potíží a poruch paměti. Pracuje jako individuální a skupinová psychoterapeutka, a to přístupy vycházejícími z psychoanalýzy. Je členkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, členkou České psychoanalytické společnosti a Mezinárodní Psychoanalytické Asociace.

Mgr. Lívia Mayerová 

Psychologické vzdělání získala na Univerzitě Komenského v Bratislavě. V pozdějších letech dokončila specializaci atestací v oboru klinická psychologie a průběžně absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik ve Skupinové psychoanalytické psychoterapii (IAPSA). Během odborné praxe ve zdravotnictví nabyla zkušenosti v oboru klinické psychologie na odděleních specializovaných pro psychiatrii, režimovou léčbu závislostí, neuropsychologii, psychoonkologii, paliativní péči a dětskou klinickou psychologii. Aktuálně se věnuje psychoterapii, psychodiagnostice a neuropsychologii. Je členkou Asociace klinických psychologů ČR a České Asociace pro neuropsychologii. 

PhDr. Kristina Najbrtová

Vystudovala klinickou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde v současnosti dokončuje doktorandské studium. Psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii absolvovala ve Skálově institutu. Prošla také řadou dílčích psychoterapeutických a psychodiagnostických kurzů. Kromě psychoterapeutické práce se věnuje psychodiagnostice. V roce 2017 publikovala jako hlavní editor knihu Projektivní metody v psychologické diagnostice. Zaměřuje se na psychoterapii individuální i skupinovou, a to u širokého spektra psychických obtíží.

Mgr. Klára Ježková

Vystudovala sociální práci na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze ve Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu a také supervizní výcvik v Národním dobrovolnickém centru HESTIA. Dlouhodobě se věnovala práci s lidmi v pomáhajících profesích - dobrovolníky, sociálními pracovníky a jinými pečujícími pracovníky, které supervizně doprovázela. Pracovala s tématem náhradní rodinné péče a věnovala se práci s pěstounskými rodinami. Aktuálně se věnuje psychoterapii, zaměřuje se na osobní rozvoj lidí v různých životních situacích.